Bidegintza Bidegintza Bidegintza Bidegintza Bidegintza Bidegintza Bidegintza Bidegintza Bidegintza Bidegintza Bidegintza

Auzoa

Auzoa

Ikuspegi komunitarioa

Garapen komunitarioan oinarritutako modeloagaz lan egiten dogu, uste dogulako:

 • Auzoa, lurraldea eszenatokia da eta bertako pertsonak protagonistak.
 • Auzoa, lurralde baten bizi diran jende multzoa da, beharrizan batzuk batzen dabela (erlazioan ipinita) eta premia horrek asetzeko berezko baliabideak daukaz.
 • Jokabide, ekintzak eta erlazioak emaizta konstantea eta dialogikoa pertosnen, testuingurua eta egoereen artean.

Pertsona edota kolektibo kalteberei buruz hitzegiten dogunean, heziketa-prozesu bati buruz hitzegiten dogu auzoko protagonisteen arteko etengabeko begirada oinarritzat izanda, non bakoitzak gizartean daukan egoera soziala ulertzen dau, egoera horren jatorria eta ondorioak azterztzen dauz eta modu eraginkor baten ekiten dau egoera aldatzeko.

Kooperatibak burutzen dituen ekintza guztien zeharkako ardatza dimentsio komunitario hori da.

Heziketa lanaren komunitario dimentsioa :

Auzoa, zailtasun egoerak erlazionatzen eta egoeren aldaketa elementu sortzaile,  testuinguru giza:

 • BAKARKAKO ETA TALDEKO HEZKUNTZA PROGRAMAK
 • BOLUNTARIOAK
 • PRAKTIKAK
 • SARE - LANA

Sare-Lana

Lurraldeko beste erakundeekin batera, indarrak alkartuta banakako prozesuak zein errealitatearen azterketetan elkar lagunduta,  mugimendu komunitarioak sendotzen eta oinarrizkoa jakun alkarreko helburuak eraikitzea.

 • IBAIA (Barrutiko errealitatearen azterketa partizipatua –BOST).
 • UMEAK KALEAN  (Aisialdi eta astialdirako haurgune eta gazteguneak).
 • HAUR JARDUNALDIAK.
 • ZONA (Inguruko gizarte, hezkuntza eta osasun baliabideen bilera).


Praktikan horrela egiten dogu:

 1. Esku hartzaile agenteekaz koordinazio batzarrak, pertsonekiko lana hobetzeko.
 2. Lurraldeko zerbitzuen arteko batzarrak eta topaketak bultzatu eta parte hartu (eskolak, moduloak, oinarrizko gizarte zerbitsuak…).
 3. Erakunde ezberdinekin lankidetza-proiektua.
 4. Ikerketa-parte hartzaile -ekintza prozesuak.


Errealitatearen azterketa, ausnarketa, sutaketa eta salaketa

Lurraldetik harago ausnarketa kritiko bat egiteko gaitasuna daben plataformeekaz bat eginda parte hartze eta elkar-lanaren bitartez.

 • SUSMOA FEDERAZIOA
 • EAPN
 • BESTE BATZUK